75. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

1 sierpnia 1944 r., na mocy decyzji Dowódcy AK gen. Tadeusza Komorowskiego „Bora” w Warszawie wybuchło powstanie.

Przez 63 dni prowadzono z wojskami niemieckimi heroiczną i osamotnioną walkę, której celem była niepodległa Polska, wolna od niemieckiej okupacji i dominacji sowieckiej.

Dzisiaj oddajmy hołd wszystkim walczącym i poległym powstańcom!

Zatrzymajmy się na chwilę kiedy o godz. 17.00 (godz. “W”) zawyją syreny.