Remont dachu na wiśnickim zamku

Na terenie zamku Muzeum Ziemi Wiśnickiej prowadzi prace budowlane w związku z podpisaną umową na zadanie pn. “Nowy Wiśnicz, zamek, XVII w., remont pokrycia dachowego (roboty blacharsko dekarskie) w obrębie dziedzińca wewnętrznego”.

Zadanie obejmuje remont konserwatorski 4 połaci dachowych zamku i jest realizowany w ramach programu “Ochrona Zabytków” ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Całkowita wartość zadania wynosi około 490 000,00 zł, z czego Ministerstwo na ten cel przyznało 355 000,00 zł, Starostwo Powiatowe w formie dotacji celowej 4 000,00 zł, zaś pozostała kwota to środki własne Muzeum Ziemi Wiśnickiej.

Zakres wykonywanych prac obejmuje m.in.: wymianę istniejącego pokrycia dachowego, rozbiórkę kominów do poziomu dachu i ponowne ich wymurowanie z otynkowaniem, wykonanie nowych obróbek blacharskich przy kominach, impregnację drewnianej konstrukcji więźby dachowej, pokrycie dachu gąsiorami, montaż włazów dachowych, wymianę podbitek okapów, demontaż i remont barier śniegowych.