Bieżące utrzymanie dróg

Gmina Nowy Wiśnicz w ramach bieżącego utrzymania dróg w ostatnim czasie wykonała profilowanie drogi oraz utwardzenie jej kruszywem na ul. Kazimierza Brodzińskiego w Nowym Wiśniczu. Prace prowadzono na odcinku około 52 mb.

W miejscowości Połom Duży natomiast wykonano odwodnienie drogi gminnej 580300K po działce nr 6 poprzez ułożenie korytek oraz uzupełnienie pobocza kruszywem. Prace prowadzono na odcinku około 54 mb.