Ogłoszenie Burmistrza Nowego Wiśnicza o możliwości zgłaszania uwag do oferty

Zamieszczamy ogłoszenie Burmistrza Nowego Wiśnicza o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Towarzystwo Miłośników Chronowa „Gryfici”, na realizację zadania publicznego w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej  pn. „Chronów śpiewa pieśni patriotyczne” wraz z ofertą.

Download (PDF, 255KB)

Download (PDF, 993KB)