Bieżące utrzymanie dróg

W ramach bieżącego utrzymania dróg w ostatnim czasie wykonano odwodnienie drogi gminnej w Połomiu Dużym (Kleszczówka) dz. nr 226/1. Prace polegały na ułożeniu korytek ściekowych na długości około 70 mb oraz uzupełnieniu pobocza kruszywem.

W Olchawie również wykonano odwodnienie drogi, dz. nr 26, na odcinku około 17mb poprzez ułożenie korytek ściekowych.