Chodnik w Kopalinach

Zakończyły się prace związane z realizacją zadania pn. Przebudowa drogi gminnej Kopaliny-Stary Wiśnicz wraz z wykonaniem chodnika, muru z palisady i kanalizacją opadową w miejscowości Kopaliny- etap III. Efektem przeprowadzonych robót jest nowy 62 m odcinek chodnika dla pieszych. Koszt zadania to około 84 ooo zł płatne ze środków własnych.

 

 

 

 

Komentarze są wyłączone.