Bieżące utrzymanie dróg

W ostatnim czasie w ramach bieżącego utrzymania dróg wykonano odwodnienia dróg wewnętrznych w następujących miejscowościach:

Ułożenie korytek w Połomiu Dużym na odcinku ok. 26 m.b. po dz. 551 oraz uzupełnienie drogi kruszywem.

Przy ul. Matejki w Nowym Wiśniczu wykonano odwodnienie drogi wewnętrznej za pomocą rury drenarskiej na odcinku ok. 150 m.b.