Rozpoczęto remont drogi w kierunku wiśnickiego zamku

Rozpoczęto prace w ramach zadania pn: Remont drogi gminnej nr 580784 K – na działce nr 876/2 i 876/1 w m. Nowy Wiśnicz , nr 1 w m. Leksandrowa i nr 1316 w m. Stary Wiśnicz w km 00+000 – 0+382.
Wykonawcą remontu drogi w kierunku wiśnickiego zamku jest firma BUD-DRÓG Usługi Budowy i Modernizacji Dróg ŁAGOSZ Sp. j.
W związku z trwającymi pracami na ww. drodze, prosimy o ostrożną jazdę i wyrozumiałość z powodu utrudnień a w miarę możliwości omijanie odcinka drogi, na którym prowadzone są prace remontowe.

Komentarze są wyłączone.