Imienne wykazy głosowań radnych nad uchwałami z IX sesji Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 27 czerwca 2019 roku

W myśl art. 14 ust.4 ustawy o samorządzie gminnym przedstawia się do publicznej wiadomości imienne wykazy głosowań nad uchwałami podjętymi podczas obrad IX sesji Rady Miejskiej w dniu 27 czerwca 2019 r.

Download (PDF, 7.28MB)