Dzień Erasmusa+ w wiśnickim Plastyku

Liceum Plastyczne im. Jana Matejki w Nowym Wiśniczu wspólnie z Instytutem Rzemiosła i Wzornictwa Lybecker w Raahe zakończyło realizację projektu w ramach programu Erasmus+ pt : „ Animacja i TIK jako nowa jakość wspomagania edukacji o dziedzictwie kulturowym Polski i Finlandii”. W projekcie wzięło udział 16 uczniów oraz 4 nauczycieli, którzy pracowali w dwóch międzynarodowych grupach.
W ramach projektu, który rozpoczął się we wrześniu 2017r. odbyły się dwie mobilności: w kwietniu 2018r. Finowie przyjechali do Nowego Wiśnicza, w październiku 2018 r. uczniowie wiśnickiego Plastyka przebywali w Finlandii.
Projekt koncentrował się na wyprodukowaniu 2 etiud filmowych na bazie legend regionalnych metodą animacji poklatkowej oraz filmów „Making of” dokumentujących wspólną pracę uczniów. W trakcie mobilności odbyły się warsztaty z animacji prowadzone przez panią Wiolettę Sowę, znanego reżysera filmów animowanych.
Innowacyjne praktyki zostały skierowane również do uczniów szkół podstawowych w Nowym Wiśniczu i Raahe. Efektem tych jednodniowych warsztatów prowadzonych przez wspomniane wcześniej międzynarodowe grupy i późniejszych działań w pracowni multimedialnej Liceum Plastycznego są cztery małe etiudy filmowe.
W dniu 13 czerwca 2019r. w ramach Dnia Erasmusa odbył się pokaz etiud filmowych, filmów “making of” i dokumentacji zdjęciowej.

Elżbieta Kucybala