Przekazanie dofinansowania na remont drogi w kierunku wiśnickiego zamku

W poniedziałek, 17 czerwca br. w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie odbyło się uroczyste przekazanie jednostkom samorządu terytorialnego symbolicznych czeków na dofinansowanie zadań w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

W wydarzeniu uczestniczył minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, małopolscy parlamentarzyści oraz wojewoda małopolski Piotr Ćwik.

Czek dla Gminy Nowy Wiśnicz na kwotę 297 969 zł odebrała Burmistrz Nowego Wiśnicza. Dofinansowanie przeznaczone na zadanie pn.: ”Remont drogi gminnej nr 580784K – na działce nr 876/2 i 876/1 w m. Nowy Wiśnicz, nr 1 w m. Leksandrowa i nr 1316 w m. Stary Wiśnicz w km 0+000-0+382”. Na ten temat pisalismy już wcześniej.

Więcej informacji na stronie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Fot. Arch.U Woj.Mał.