Nabory do konkursów

Publikujemy informacje nt. naborów do konkursów:

  • W ostatnich dniach został ogłoszony nabór kandydatów strony pozarządowej do Małopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, zachęcamy Państwa do zgłaszania kandydatów do dnia 28 czerwca 2019 r

Szczegółowe informacje oraz formularz zgłaszania znajduje się tutaj

  • Trwa również nabór do Nagrody „Amicus Hominum”. Celem tego konkursu jest wyróżnienie osób, którym nie jest obojętny los drugiego człowieka i w swoich działaniach kierują się zasadą niesienia pomocy i służby dla innych, jak również promocja i popularyzacja właściwych wzorców społecznych.

Termin zgłaszania kandydatur upływa w dniu 31 lipca 2019 r. Więcej informacji tutaj