Promesa dla OSP w Królówce w ramach programu Małopolskie Remizy 2019

W piątek, 17 czerwca br. Pani Marta Malec-Lech z zarządu województwa małopolskiego przekazała przedstawicielom 8 samorządów promesy gwarantujące przyznanie dotacji w ramach programu Małopolskie Remizy 2019.

Wśród gmin powiatu bocheńskiego, które otrzymały wsparcie finansowe zarządu województwa na wykonanie prac renowacyjnych i budowlanych w remizach Ochotniczych Straży Pożarnych znalazła się również Gmina Nowy Wiśnicz. Burmistrz Nowego Wiśnicza odebrała promesę gwarantującą przyznanie 48 000 zł i kwota ta zostanie przeznaczona na prace remontowo-budowlane związane z wymianą pokrycia dachu na budynku remizy OSP w Królówce.

W wydarzeniu, które miało miejsce w budynku remizy OSP w Królówce, uczestniczyli również Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej w Krakowie Pan Kazimierz Koprowski, Radny Województwa Małopolskiego Pan Stanisław Bukowiec oraz przedstawiciele samorządów z gmin Lipnica Murowana, Trzciana, Żegocina i Rzezawa.

Informacje na temat na stronie https://www.malopolska.pl/aktualnosci/samorzad/wsparcie-dla-strazakowochotnikow