Wyróżnienie dla Szkolnego Koła Caritas w Szkole Podstawowej w Nowym Wiśniczu – Statuetka „Fructuscaritatis”

W sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Pasierbcu odbył się XIII Zjazd Szkolnych Kół Caritas Diecezji Tarnowskiej.
4 czerwca przyjechało do Pasierbca prawie 2 tys. wolontariuszy wraz z opiekunami SKC, by wspólnie świętować finał całorocznej pracy charytatywnej. Zjazd był też okazją do wyrażenia wdzięczności wszystkim zaangażowanym w dzieło miłosierdzia.Również uczniowie naszego SKC w Nowym Wiśniczu przybyli tutaj, by wspólnie z innymi dziękować za owocny rok pracy, cieszyć się sobą, umacniać w przekonaniu, że nasza praca ma sens i nie jest bezowocna oraz zobaczyć, że takich jak my wolontariuszy jest wielu.Mszy św. przewodniczył biskup tarnowski Leszek Leszkiewicz.
Po Mszy świętej ks. biskup wręczył statuetki „FructusCaritatis” (owoc miłości) szczególnie zasłużonym wolontariuszom z 4 wyróżniających się w tym roku szkół (w diecezji działa 222 Szkolne i Przedszkolne Koła Caritas).Statuetka jest wyrazem wdzięczności za zaangażowanie w działalność charytatywną Caritas Diecezji Tarnowskiej poprzez aktywne uczestniczenie w dziele miłosierdzia chrześcijańskiego, ofiarną pracę na rzecz potrzebujących w duchu ewangelicznej miłości bliźniego. Ucieszyliśmy się bardzo, że w tym roku nasze Szkolne Koło Caritas działające w Szkole Podstawowej im.St. Lubomirskiego w Nowym Wiśniczu zostało dostrzeżone i wyróżnione. Ksiądz biskup Leszek Leszkiewicz wręczył statuetkę wraz z listem gratulacyjnym na ręce pani Dyrektor Bożeny Głąb oraz opiekunów, pani Elżbiety Sklenarz -Matras i siostry Urszuli Błaszkiewicz. Jest to dla nas największa nagroda i motywacja do jeszcze bardziej owocnej pracy na rzecz potrzebującego bliźniego.

Druga część spotkania odbyła się na placu w pobliżu kościoła. Wolontariusze mogli integrować się podczas posiłku oraz zabaw i tańców z wodzirejami. Na placu zorganizowano także wystawę i konkurs prac pt. Nasz Patron – nasz wzór. Swoja pracę plastyczną zaprezentowali również wolontariusze naszego SKC.

opiekunowie SKC:
Elżbieta Sklenarz – Matras
s. Urszula Błaszkiewicz