„Gotowi nieść pomoc”

W dniu 7 czerwca 2019 r. grupa osiemnastu funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Nowym Wiśniczu oddała honorowo krew w „Regionalnym Centrum Krwiodawstwa” w Krakowie.

Inicjatorem akcji był dyrektor Zakładu Karnego w Nowym Wiśniczu ppłk Paweł Jastrzębski oraz por. Grzegorz Zgłobicki.
Poza szczytnym celem akcji dla ratowania zdrowia i życia ludzkiego było także propagowania idei honorowego krwiodawstwa. Funkcjonariusze Służby Więziennej nie tylko stoją na czele straży bezpieczeństwa publicznego ale również cyklicznie uczestniczą we wszelkich charytatywnych akcjach związanych z niesieniem pomocy. Wszystkim funkcjonariuszom za ten szlachetny gest i każdą oddaną krople krwi należą się szczere wyrazy szacunku i podziękowania.

Komentarze są wyłączone.