Informacja z Powiatowego Urzędu Pracy w Bochni

Powiatowy Urząd Pracy w Bochni informuje o aktualizacji ogłoszonych naborów w projekcie „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie bocheńskim (V)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego (RPO WM) 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 8 Rynek Pracy, Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa – projekty pozakonkursowe powiatowych urzędów pracy.

Download (PDF, 103KB)

Download (PDF, 81KB)

Download (PDF, 74KB)