Informacja dla mieszkańców uczestniczących w projekcie OZE

W związku z realizacją projektu pn. „Partnerski Projekt Budowy Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla Gmin Województwa Małopolskiego” w dniu 17.04.2019 r. został ogłoszony przetarg przez Gminę Kocmyrzów-Luborzyca na wyłonienie Generalnego Wykonawcy instalacji OZE.
Ze względu na bardzo dużą ilość pytań które wpłynęły do Zamawiającego (blisko 400), termin składania ofert na realizację zadania został przesunięty na dzień: 24.06.2019 r. 

Szczegóły dotyczące przetargu znajdują się na stronie BIP