Nowy odcinek chodnika w Leksandrowej

Na terenie gminy trwają prace przy budowie nowych odcinków chodników.

Została zakończona budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową o długości ok. 40 m.b. w miejscowości Leksandrowa. Prace wykonano w ramach zadania pn.: ,,Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej G 580286K  w miejscowości Leksandrowa – etap IV”. Wartość wykonanych prac to prawie 54 tys. zł.

Komentarze są wyłączone.