„Archipelag Skarbów” ponownie w Gminie Nowy Wiśnicz

Podobnie jak w ubiegłych latach w zeszłym miesiącu, w Szkole Podstawowej w Nowym Wiśniczu, zrealizowano program profilaktyczny „Archipelag skarbów’’.

Program realizowany był przez Fundację Homo Homini im. Karola de Foucauld w Krakowie i wzięli w nim udział uczniowie klas 8. szkół podstawowych z Nowego Wiśnicza, Kobyla, Muchówki i Królówki (ok. 160 uczniów).
Program zgodnie z założeniami profilaktyki zintegrowanej, łączy w sobie elementy profilaktyki ryzykownych zachowań seksualnych, profilaktyki alkoholowej i narkotykowej. Główne tematy, które zostały poruszone to: szczęście w życiu, miłość i seksualność w kontekście dojrzałego i trwałego związku, elementy komunikacji, zachowania agresywne, asertywność.
Zajęcia poprowadzone były w formie prezentacji multimedialnej, krótkich filmików i muzyki. Uczniowie chętnie uczestniczyli w zajęciach, aktywnie i z zaangażowaniem włączali się w proponowane ćwiczenia, rozmowy. Humor przeplatał się z poważnymi treściami w sposób, który dawał młodzieży chwile wytchnienia i odreagowania.
Podczas realizacji Archipelagu Skarbów odbyły się również spotkania dla rodziców i opiekunów, w trakcie których zaprezentowane zostały cele programu. Omówiono wyniki badań wśród młodzieży. Komentarz prowadzącej zawierał wiele wskazówek co do sposobów włączania skutecznego przekazu profilaktycznego do codziennej pracy wychowawczej w rodzinie. Szczególny akcent położony był na umiejętność rozmawiania z dorastającymi dziećmi o sprawach miłości i seksualności. Spotkanie miało formę wykładu urozmaiconego prezentacją multimedialną oraz dialogiem z uczestnikami.
    Program jest wpisany do „Systemu standardów i rekomendacji programów profilaktycznych” nadzorowanego m.in. przez Ośrodek Rozwoju Edukacji, Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Instytut Psychiatrii i Neurologii.