Imienne wykazy głosowań radnych nad uchwałami z VIII sesji Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 29 maja 2019 roku

W myśl art. 14 ust.4 ustawy o samorządzie gminnym przedstawia się do publicznej wiadomości imienne wykazy głosowań nad uchwałami podjętymi podczas obrad VIII sesji Rady Miejskiej w dniu 29 maja 2019 r.

Download (PDF, 1.86MB)