Ostatnie zebrania wyborcze

Za nami już ostatnie zebrania sprawozdawczo – wyborcze sołectw gminy Nowy Wiśnicz. Spotkania odbyły się w miejscowościach Królówka oraz Leksandrowa.

Mieszkańcy podczas przeprowadzonych w trakcie zebrań wyborów zadecydowali o składzie rad sołeckich oraz wybierali sołtysa.

Wyniki przedstawiają się następująco:

  • Królówka

Sołtysem wybrany został Pan Stanisław Tabor, skład Rady Sołeckiej przedstawia się następująco: Adam Brzegowy, Józef Biłos, Paweł Wołek, Jan Łącki, Paweł Zgłobicki, Kazimierz Nabielec, Jan Zym, Józef Dudek.

  • Leksandrowa

Na kolejną kadencję sołtysem sołectwa wybrano Panią Elżbietę Łacną. Rada Sołecka w składzie:  Wanda Wierzbowska, Władysława Drąg, Zofia Daniec, Halina Noga, Henryk Kopańczyk, Józef Zboś, Jolanta Filipek, Danuta Bukowiec. 

Podsumowując wyniki wyborów w poszczególnych sołectwach publikujemy nazwiska Sołtysów:

Chronów –  Justyna Serwatka

Kobyle – Małgorzata Grabiec

Kopaliny – Grzegorz Kuchnik

Królówka – Stanisław Tabor

Leksandrowa – Elżbieta Łacna

Łomna – Izabela Prokop

Muchówka – Władysław Stary

Olchawa – Aneta Sopata

Połom Duży – Jacek Trzeciak

Stary Wiśnicz – Sławomir Błoniarz

Wiśnicz Mały – Jan Sysło

Przewodniczący Osiedla Nowy Wiśnicz – Wiesław Mikulski

 

 

 

 

Komentarze są wyłączone.