XXII Wiśnicka Parada Orkiestr Dętych

W niedzielę, 19 maja wiśnicki rynek tętnił życiem, a wszystko dzięki XXII Wiśnickiej Paradzie Orkiestr Dętych.

W wydarzeniu wzięło udział sześć orkiestr. Licznie zgromadzona publiczność mogła wysłuchać, podziwiać i nagrodzić gromkimi brawami występ każdej z nich. Poniżej przedstawiamy wyniki XXII Wiśnickiej Parady Orkiestr Dętych:

Komisja artystyczna w składzie: ppłk dr hab. Stanisław Strączek – przewodniczący komisji, mjr Dariusz Bylina – członek, Józef Bartusiak – członek, po wysłuchaniu orkiestr biorących udział w paradzie postanowiło przyznać:
Dwa równorzędne I miejsca
Orkiestrze Dętej z Grobli
Orkiestrze Dętej z Okulic
Dwa równorzędne II miejsca otrzymały:
Strażacka Orkiestra Dęta z Starego Wiśnicza
Strażacka Orkiestra Dęta z Lipnicy Dolnej
III miejsca nie przyznano.
Wyróżnienie I stopnia przyznano Orkiestrze Dętej Kopalni Soli w Bochni
a wyróżnienie II stopnia Strażackiej Orkiestrze Dętej z Tarnawy 

Paradę uświetnił koncert Orkiestry Dętej Sobolów. Słowa uznania należą się również dziewczętom z zespołów: Mażoretki Orkiestry Dętej OSP Mogilno oraz Grupa Artystyczna Tamburmajorki z Łososiny Dolnej, które swoim uroczym występem urozmaiciły to wydarzenie.

Przedsięwzięcie zostało zorganizowane przez Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Wiśniczu oraz Stowarzyszenie 60+ Nowy Wiśnicz pod patronatem honorowym Starosty Bocheńskiego oraz Burmistrza Nowego Wiśnicza.

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego oraz Starostwa Powiatowego w Bochni w obszarze “Działalność Kulturalna w Powiecie”.

Więcej zdjęć tutaj