Dofinansowanie na remonty dróg dojazdowych do gruntów rolnych w ramach FOGR

Po raz kolejny Gmina Nowy Wiśnicz otrzymała dofinansowanie z Województwa Małopolskiego w wysokości ponad 130 tysięcy złotych na zadanie związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na modernizację/remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych.
W ramach zadania przeprowadzony zostanie remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach Łomna, Leksandrowa, Chronów, Stary Wiśnicz, Wiśnicz Mały, Kopaliny, Olchawa, Królówka, Połom Duży, Kobyle. W związku z realizacją przedmiotowego zadania zostanie wykonana między innymi podbudowa z kruszyw, nawierzchnie z mieszanek mineralno – bitumicznych oraz obsypanie poboczy.