Powstają nowe odcinki chodników

Obecnie na terenie gminy trwają prace przy budowie nowych odcinków chodników.
W Leksandrowej w ciągu drogi gminnej G580286K kontynuowana jest budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową o długości ok. 40 m.b.

W Nowym Wiśniczu kontynuowana jest przebudowa drogi gminnej nr 580279 K Nowy Wiśnicz – Miejskie Pola na odcinku ok. 100 m.b. Zadanie obejmuje wykonanie ścieżki rowerowej, murku z palisady betonowej i kanalizacji opadowej.

Planowany termin zakończenia robót obu inwestycji ustalono na dzień 28 czerwca br.

 

Komentarze są wyłączone.