II nabór do projektu “MAŁOPOLSKA NIANIA 2.0”

W związku z ogłoszeniem naboru do Projektu “Małopolska Niania 2.0” informujemy o możliwości ubiegania się o dofinansowanie kosztów zatrudnienia niani dla rodziców dzieci w wieku do lat 3.

Szczegółowe informacje zamieszczone zostały na stronie internetowej www.rops.krakow.pl w zakładce “Małopolska Niania 2.0” – Aktualności.

Poniżej publikujemy kolejno: Regulamin naboru i uczestnictwa w Projekcie, wzór wniosku o przyznanie wsparcia, Listę gmin wg dostępności do usług opieki nad Dziećmi w wieku do lat 3, wzór Promesy przyznania Grantu, wzór Umowy o powierzenie Grantu oraz wzór umowy uaktywniającej zawieranej z nianią.

Download (PDF, 511KB)

Download (PDF, 379KB)

Download (PDF, 276KB)

Download (PDF, 161KB)

Download (PDF, 305KB)

Download (PDF, 337KB)