Trwają zebrania sprawozdawczo-wyborcze

Za nami pierwsze zebrania sprawozdawczo – wyborcze mieszkańców osiedla i sołectw gminy Nowy Wiśnicz. Spotkania odbyły się już w Nowym Wiśniczu oraz w Olchawie.

W ramach przeprowadzonych wyborów Przewodniczącym osiedla Nowy Wiśnicz wybrany został Pan Wiesław Mikulski. Podczas zebrania wybrano również Zarząd Osiedla w składzie: Damian Capiga, Henryk Dejnak, Halina Hyży.
Natomiast w miejscowości Olchawa sołtysem wybrano na kolejną kadencję Panią Anetę Sopatę. Skład Rady Sołeckiej jest następujący: Agnieszka Fielek, Wiesława Kupczyk, Marzena Piech, Marcin Janioł, Małgorzata Surma, Wiesław Smęda, Zofia Janas, Iwona Herdzik.
Podczas spotkań omawiane były również sprawy bieżące oraz przedstawiane sprawozdania za rok 2018.