Zmiany w harmonogramie wyborczych zebrań

Burmistrz Nowego Wiśnicza zaprasza mieszkańców sołectw/osiedli Gminy Nowy Wiśnicz na wyborcze zebrania wiejskie, podczas których mieszkańcy dokonają wyboru Sołtysa i członków Rady Sołeckiej.
Aby zebranie było prawomocne musi w nim uczestniczyć 1/5 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa/osiedla. W przypadku braku wymaganego quorum, wybory mogą być przeprowadzone w drugim terminie po upływie 15 min. od pierwszego terminu bez względu na liczbę osób uczestniczących w zebraniu.
Sołtys oraz członkowie Rady Sołeckiej wybierani są spośród nieograniczonej liczby kandydatów będących mieszkańcami sołectwa ujętymi w rejestrze wyborczym, prowadzonym w Urzędzie Miejskim w Nowym Wiśniczu na podstawie dokumentów ewidencji ludności.

Osobami uprawnionymi do głosowania są mieszkańcy ujęci w rejestrze wyborczym prowadzonym w Urzędzie Miejskim w Nowym Wiśniczu na podstawie dokumentów ewidencji ludności.

Dopisać się do rejestru wyborców można tylko i wyłącznie w Urzędzie Stanu Cywilnego na I piętrze w ratuszu miejskim. Osoby, które nie będą ujęte w rejestrze wyborczym w dniu wyborów, nie będą mogły brać udziału w głosowaniu.

Uwaga! Zmianie uległ termin zebrania w Starym Wiśniczu. Ostatecznie zebranie wyborcze w Starym Wiśniczu odbędzie się 14 maja br. o godz. 19:00.

Pozostałe terminy i godziny pozostają bez zmian.

Lp.

Sołectwo/osiedle

Data zebrania

Godzina zebrania

Miejsce zebrania

1.

Nowy Wiśnicz

24.04.2019 r.

środa

18:00

Sala kina

2.

Olchawa

25.04.2019 r.

czwartek

18:00

Świetlica Wiejska

3.

Kopaliny

7.05.2019 r.

wtorek

18:00

Świetlica Wiejska

4.

Stary Wiśnicz

14.05.2019 r.

wtorek

19:00

Remiza OSP

5.

Wiśnicz Mały

9.05.2019 r.

czwartek

19:00

Remiza OSP

6.

Chronów

12.05.2019 r.

niedziela

8:30

Remiza OSP

7.

Połom Duży

12.05.2019 r.

niedziela

11:00

Remiza OSP

8.

Łomna

12.05.2019 r.

niedziela

15:00

Budynek dawnej szkoły

9.

Muchówka

12.05.2019 r.

niedziela

18:00

Świetlica Wiejska

10.

Kobyle

15.05.2019 r.

środa

19:00

Świetlica Wiejska

11.

Królówka

21.05.2019 r.

wtorek

19:00

Remiza OSP

12.

Leksandrowa

23.05.2019 r.

czwartek

19:00

Świetlica Wiejska