Trwają prace drogowe

W ramach bieżących robót drogowych wyprofilowana została droga wewnętrzna w Starym Wiśniczu po dz. 907/2.

Następnie uzupełniona kruszywem i utwardzona poprzez walcowanie. Prace wykonano na odcinku 125 mb.