Spotkanie Wielkanocne w Środowiskowym Domu Samopomocy w Muchówce

Wraz z wiosną nadchodzą Święta Wielkanocne, a w Środowiskowym Domu, czas ten wypełniony jest wzmożoną pracą na różnego rodzaju zajęciach terapeutycznych.

Twórczość związana z tradycjami wielkanocnymi kwitła na zajęciach w pracowniach rękodzieła i plastycznej. Prace wykonane ręcznie przez podopiecznych ośrodka można było oglądać na wystawie konkursowej w Ośrodku Edukacji Regionalnej w Starym Wiśniczu. Nasi podopieczni przygotowywali również z zapałem muzyczno – słowną oprawę świątecznego spotkania. Wiosennym zwyczajem były też wzmożone prace porządkowe oraz, w ostatnim tygodniu, wielkie gotowanie i pieczenie.

I nadszedł kulminacyjny dzień – 16 kwietnia – przypadający w Wielkim Tygodniu, kiedy to mogliśmy razem z zaproszonymi gośćmi złożyć sobie serdeczne życzenia, cieszyć się swoją obecnością i atmosferą Śniadania Wielkanocnego.
Mieliśmy zaszczyt gościć Panią Małgorzatę Więckowską – Burmistrz Nowego Wiśnicza, Pana Mirosława Chodura – Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu oraz Pana Władysława Starego – Radnego i Sołtysa Muchówki. Po wspólnej modlitwie i złożeniu życzeń, wszyscy usiedliśmy przy suto zastawionych stołach, pięknie wiosennie przystrojonych. Podopieczni wręczyli gościom własnoręcznie wykonane ozdoby świąteczne. Czas umilił też, a jednocześnie natchnął refleksją, występ naszych podopiecznych. Wspólnie spędzone chwile pełne radości i uśmiechu są dla wszystkich bardzo ważne i utwierdzają nas w przekonaniu o potrzebie takich miejsc jak nasz Środowiskowy Dom Samopomocy.

Radosnych Świąt Wielkanocnych,
wypełnionych nadzieją, pokojem i miłością,
radości płynącej ze Zmartwychwstania Pańskiego
oraz smacznego Święconego
życzą:
Kierownik, Pracownicy i Podopieczni
Środowiskowego Domu Samopomocy w Muchówce