Imienne wykazy głosowań radnych nad uchwałami z VII sesji Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 17 kwietnia 2019 roku

W myśl art. 14 ust.4 ustawy o samorządzie gminnym przedstawia się do publicznej wiadomości imienne wykazy głosowań nad uchwałami podjętymi podczas obrad VI sesji Rady Miejskiej w dniu 22 marca 2019 r.

Download (PDF, 2.9MB)