Szkoła z Muchówki tym razem w Grecji

W dniach 31.03.2019 – 06.04.2019, uczniowie i nauczyciele ze Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Muchówce uczestniczyli w ostatnim wyjeździe w ramach programu Erasmus+, do placówek partnerskich w Grecji: 5th Kindergarten Farsala oraz 2nd Gymnasio Farsala.
Nauczyciele opiekujący się uczniami to Lidia Pawlik koordynator projektu oraz Agnieszka Nowak, to właśnie one zajmują się realizacją zaplanowanych zadań projektowych w szkole i pracują z uczniami przygotowując ich do każdego wyjazdu. Uczniami, którzy zasłużyli na ten wyjazd, byli Julia Krzyżak, klasa 7 oraz Daniel Stary, klasa 8.
Realizacja projektu to nie tylko zabawa i ciekawe wycieczki, ale także praca nad wyznaczonymi zadaniami, oraz udział w licznych szkoleniach i warsztatach zarówno dla uczniów jak i nauczycieli. Przed przyjazdem do Grecji, każda ze szkół przygotowywała się do przedstawienia związanego z tematyką projektu, odgrywała poszczególne role i ćwiczyła różne warianty tekstu do przedstawienia.
W pierwszym dniu wszyscy wzięli udział w spektaklu “The Colorful Immigration of the Butterfly” a później toczyła się dyskusja na temat losów głównej bohaterki, oraz jej problemów związanych z ucieczką z ojczystego kraju, w którym trwa wojna. Rozmawiano na temat szacunku i tolerancji oraz poszanowaniu praw innych.
Po zajęciach w szkole wszyscy udali się do burmistrza miasta, który uroczyście powitał gości z państw partnerskich. Gospodarze przyjęli nas bardzo serdecznie. Szczególne słowa podziękowania należą się rodzinom goszczącym nasze dzieci, które zapewniły im odpowiednią opiekę oraz wiele atrakcji.
Oprócz pracy związanej z projektem uczestniczyliśmy także w wielu ciekawych wycieczkach, m.in. zobaczyliśmy miasto Kalambaka, które leży u podnóża masywu górskiego Meteorów, na szczytach którego znajduje się grupa prawosławnych klasztorów (monastyrów), wpisanych wraz z całym masywem na listę światowego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego UNESCO. Zobaczyliśmy też Dion – ruiny starożytnego miasta, muzeum z ekspozycją poświęconą wykopaliskom oraz park archeologiczny , który leży u podnóża góry Olimp. Mieliśmy też okazję spacerować po plaży oraz rozkoszować się widokami jednego z nadmorskich kurortów Litochoro.
W ostatnim dniu pobytu w Grecji byliśmy w Atenach, gdzie mogliśmy podziwiać przepiękne zabytki kultury antycznej, m.in. Akropol, Partenon, Teatr Dionizosa, Świątynie Zeusa, Stadion Panatenajski oraz Plac Konstytucji przy budynku Parlamentu, gdzie można zobaczyć jedyną w swoim rodzaju zmianę warty.
Pobyt w Grecji był naszym ostatnim wyjazdem w ramach projektu ,,Lifeboats full of hopes’’, ale praca z projektem trwa jeszcze do 31 sierpnia br.
Zaplanowanych jest jeszcze wiele zadań, które mamy nadzieję, przyczynią się do realizacji celów projektu, wpłyną na promocję naszej szkoły oraz ułatwią integrację środowiska lokalnego.
Dzięki realizacji projektu Erasmus+ i wyjazdom do szkół partnerskich w Estonii, Holandii, Portugalii, Cyprze oraz Grecji, nasza szkoła zyskała ogromne korzyści materialne, jeśli chodzi o wyposażenie w pomoce dydaktyczne oraz sprzęt ale również intelektualne, które wpłynęły na poszerzenie horyzontów uczniów, ich wiedzę oraz umiejętności językowe.
Chcielibyśmy zachęcić inne szkoły do brania udziału w takich projektach, gdyż mimo ogromu pracy, udział w projekcie przyniósł szkole wiele długofalowych korzyści m.in. profesjonalizację kadry odpowiadającej za współpracę z instytucjami zagranicznymi, podniesienie kompetencji językowych, interpersonalnych. Szkole nadano wymiar europejski, poprzez promowanie jej na arenie międzynarodowej. Dzięki temu projektowi uczniowie pozyskali wiedzę i umiejętności do stawiania czoła nowym wyzwaniom, nauczyli się tolerancji i otwartości na inne kultury. Projekt przyczynił się do wzrostu świadomości obywatelskiej i poczucia bycia obywatelem Europy.

Lidia Pawlik

Komentarze są wyłączone.