Praca dla ratowników WOPR

Zakład Usług Komunalnych w Nowym Wiśniczu zaprasza kwalifikowanych ratowników WOPR do pracy na terenie odkrytej Pływalni w Leksandrowej.

Przewidywany termin pracy: od 22 czerwca do końca sierpnia 2019r. Praca od poniedziałku do niedzieli, w godzinach od 10.00 do 19.00.
Wymagania: ważny kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy, tytuł ratownika, posiadanie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia ratowników wodnych zgodnego ze wzorem określonym w rozporządzeniu MSW w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym lub posiadanie stopnia Ratownika Wodnego WOPR (ważna legitymacja WOPR).
Forma zatrudnienia: umowa zlecenie.
Mile widziani: uczniowie/studenci.
Oferty z propozycją ceny brutto/dzień (9 godz.) wraz z kopią wymaganych dokumentów uprawniających do pełnienia obowiązków ratownika WOPR należy składać w Zakładzie Usług Komunalnych w Nowym Wiśniczu, ul. Rynek 16 do dn. 26.04.2019r. do godz. 15.00 w zamkniętej kopercie opisanej: „Oferta na pełnienie obowiązków ratownika WOPR na basenie w Leksandrowej”.

Decyzję o wyborze podejmie kierownik jednostki ZUK.