Rozpoczęto utwardzanie dróg kruszywem

W związku z zawartą umową w lutym br. na „Dostawę kruszywa drogowego przeznaczonego do bieżącego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych na terenie miasta i gminy Nowy Wiśnicz” z Przedsiębiorstwem Produkcyjno – Usługowo – Handlowym „TRANS-BET” rozpoczęto w ramach bieżących robót drogowych utwardzanie dróg gminnych i wewnętrznych kruszywem.
Przedmiotem podpisanego zamówienia jest dostawa kruszywa drogowego – łamanego – dolomit przeznaczonego do bieżącego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych na terenie miasta i gminy Nowy Wiśnicz w szacunkowej ilości:
– kruszywo o frakcji 4 – 31,5 mm w ilości 1 200 ton
– kruszywo o frakcji 31,5 – 63 mm w ilości 800 ton
– piasek płukany w ilości 500 ton
– grys o frakcji 2 – 8 mm w ilości 500 ton
Przedmiot umowy realizowany będzie sukcesywnie, w miarę zapotrzebowania i na zlecenie Zamawiającego w terminie do 20 grudnia 2019 r. lub do chwili wyczerpania wartości wynagrodzenia określonego umową.

Profilowanie drogi w miejscowości Łomna po dz. nr 129/2

Uzupełnienie drogi kruszywem w miejscowości Królówka po dz. nr 511/2 i 3728

Uzupełnienie drogi kruszywem w miejscowości Chronów

  • droga wewnętrzna po dz. nr 408/3, 408/2, 408/1
  • droga wewnętrzna po dz. nr 366