Informacja o konkursie ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w 2019 roku

Informujemy, że ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 roku zadań z zakresu zdrowia publicznego oraz powołania i przyjęcia regulaminu postępowania Komisji Konkursowej w ramach Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.

Zadanie będące przedmiotem konkursu ofert: Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych, spożywających alkohol ryzykownie i szkodliwie lub używających substancji psychoaktywnych oraz członków ich rodzin.

Termin składania dokumentów do 22 lutego 2019 roku. Poniżej zamieszczamy zarządzenie Burmistrza Nowego Wiśnicza, szczegółowe warunki konkursu, regulamin, formularz ofertowy oraz wzory oświadczeń.

Download (PDF, 563KB)

Dokumenty do pobrania

Download (PDF, 115KB)

Download (PDF, 80KB)

Download (PDF, 172KB)

Download (PDF, 58KB)

https://bip.malopolska.pl/umnowegowisnicza,a,1559258,zarzadzenie-nr-i192019-burmistrza-nowego-wisnicza-z-dnia-6-iutego-2019-roku-w-sprawieogloszenia-otwa.html

Wyniki otwartego konkursu ofert

Download (PDF, 198KB)

Komentarze są wyłączone.