Remonty dróg na terenie gminy

Końcem ubiegłego roku zakończone zostały remonty dróg polegające na wykonaniu nawierzchni asfaltowych na:
– drodze wewnętrznej po dz. nr 151/4 i 189/1 w m. Łomna na długości 51 m.b.


– drodze gminnej nr 580299 K Nowy Wiśnicz ( ul. Słoneczna) na długości 40 m. b.

– drodze wewnętrznej po dz. nr 3360/5, 3362/4 w m. Królówka na długości 62 m.b.


– działce nr 389 w m. Wiśnicz Mały (przy przedszkolu)

Wartość wykonanych remontów wyniosła ok. 128 tys. zł.

Ponadto wykonana została nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych na drodze gminnej nr 580279 K Nowy Wiśnicz – Miejskie Pola (ul. Matejki) na dł. ok. 700 m.b. Wartość zadania opiewa na kwotę 239.448,74 zł.

Remonty powyższych dróg zostały sfinansowane są ze środków własnych gminy.

Komentarze są wyłączone.