Obwieszczenie Burmistrza Nowego Wiśnicza o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany studium Gminy Nowy Wiśnicz

Obwieszczenie Burmistrza Nowego Wiśnicza o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowy Wiśnicz.

Download (PDF, 613KB)

Komentarze są wyłączone.