Trwa budowa nowego chodnika w Królówce

W miejscowości Królówka trwa budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2082 K Olchawa – Leszczyna w km 3+766 – 3+966. W ramach zadania wykonane zostanie również oświetlenie uliczne.
Wartość zadania opiewa na kwotę 571.959,37 zł.
Planowany termin zakończenia prac przewidziany na 30.11.2018 r.

Komentarze są wyłączone.