Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany MPZP miejscowości Połom Duży – etap A

Obwieszczenie Burmistrza Nowego Wiśnicza o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego części gminy Nowy Wiśnicz obejmującej miejscowość Połom Duży – etap A.

Download (PDF, 650KB)