Remonty dróg w miejscowości Olchawa

W miejscowości Olchawa “Działy” wykonane zostały nowe nawierzchnie z mieszanek mineralno – bitumicznych na następujących drogach gminnych:

  • budowa odcinka kolektora kanalizacji opadowej wraz z otworzeniem nawierzchni na działce nr 156/3 na odcinku o długości 100 m.b.
  • remont drogi wewnętrznej po działce nr 156/1 na odcinku o długości 220 m.b.

 

Komentarze są wyłączone.