Informacja o nierozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadania pod nazwą “Udzielenie schronienia da osób bezdomnych”

Komentarze są wyłączone.