Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze jednostek OSP

W niedzielę 16 września 2018 r. na Stadionie Sportowym WKS „SZRENIAWA” w Wiśniczu rozegrane zostały Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze, których organizatorem był  Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Nowym Wiśniczu oraz Burmistrz Nowego Wiśnicza, przy współudziale Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Bochni.

Celem organizacji zawodów jest:
– mobilizacja do stałego doskonalenia umiejętności obsługi sprzętu pożarniczego,
– ocena stanu wyszkolenia pożarniczego,
– popularyzacja wśród społeczeństwa zagadnień z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
– wyłonienie najlepszych drużyn oraz przygotowanie do startu w zawodach wyższego szczebla.
W zawodach brały udział: Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z OSP Wiśnicz Mały, kobieca drużyna – grupa „C” z OSP Wiśnicz Mały i 9 drużyn pożarniczych męskich – grupa „A”. Zawody rozpoczęto złożeniem meldunku o gotowości do zawodów przez Komendanta Gminnego ZOG ZOSP RP – Dh Edwarda Oświęcimkę. Otwarcia zawodów dokonała Burmistrz Nowego Wiśnicza – Pani Małgorzata Więckowska, po czym rozpoczęto zaciętą rywalizację według rozlosowanych numerów startowych. Drużyny rywalizowały w dwóch kategoriach: w sztafecie z przeszkodami i ćwiczeniach bojowych.
Najpierw wystartowała Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z Wiśnicza Małego a po nich 9 drużyn męskich, zaś na końcu kobieca drużyna pożarnicza z Wiśnicza Małego. Sędziowania zawodów dokonała Komisja Sędziowska, której przewodniczył Sędzia Główny – mł. kpt. Artur Sroka a funkcję Sekretarza pełnił st. asp. Krzysztof Górka z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bochni oraz 7 sędziów z OSP z terenu Gminy Żegocina.

Na zakończenie zawodów Sędzia Główny – mł kpt. Artur Sroka – odczytał protokół zawodów.W zawodach zwyciężyły :
– w kategorii Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze:

I miejsce – OSP – MDP Wiśnicz Mały

– w kategorii Kobiece Drużyny Pożarnicze (gr. „C”):

I miejsce – OSP Wiśnicz Mały

– w kategorii Męskie Drużyny Pożarnicze (gr. „A”):

I miejsce – OSP Królówka
II miejsce – OSP Stary Wiśnicz
III miejsce – OSP Nowy Wiśnicz

Pani Małgorzata Więckowska – Burmistrz Nowego Wiśnicza i mł. bryg. Robert Cieśla z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bochni wręczyli zwycięskim drużynom puchary i dyplomy. Pozostałe drużyny uczestniczące w zawodach otrzymały dyplomy za udział, zaś wszystkie osoby zaangażowane w przygotowanie i przeprowadzenie zawodów podziękowania.
Uczestnicy zawodów regenerowali siły smaczną grochówką i grillowanymi kiełbaskami.