Ogłoszenie przetargu na budowę chodnika w Królówce

W dniu 18 lipca br. został opublikowany przetarg na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2082K Olchawa – Leszczyna w km 3+766 – 3+966  wraz z oświetleniem ulicznym w miejscowości Królówka.

Termin składania ofert: nie później niż do dnia 02.08.2018 roku do godz. 11.00

Termin wykonania zadania: do dnia 30.11.2018 r.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie zamawiającego:

https://bip.malopolska.pl/umnowegowisnicza,a,1474688,budowa-chodnika-w-ciagu-drogi-powiatowej-nr-2082k-olchawa-leszczyna-w-km-3766-3966-wraz-z-oswietleni.html