Ogłoszenie o przetargu

W dniu 5 lipca br. został opublikowany przetarg na: Wykonanie nawierzchni asfaltowych na terenie gminy Nowy Wiśnicz. Zamówienie podzielono na III zadania (części), w ramach których wykonane zostaną remonty dróg:

Część I. Remont drogi gminnej nr 580280 K Nowy Wiśnicz – Olchawa w km 0+000-1+770 oraz w km 2+199 do 2+290 wraz z remontem przepustów w km 0+632, 0+670, 0+811,0 1+285 (dotyczy ul. Ogrodowej oraz części ul. Matejki od skrzyżowania z ul. Ogrodową w kierunku Olchawy).

Część II. Remont drogi gminnej nr 580279 K Nowy Wiśnicz – Miejskie Pola ul. Matejki na dł. 684 mb.

Część III. Wykonanie nawierzchni asfaltowych na terenie gminy Nowy Wiśnicz. Zadanie obejmuje:

  1. Remont drogi wewnętrznej po dz. nr 151/4 i 189/1 w m. Łomna na dł. 51 mb
  2. Remont drogi gminnej nr 580299 K Nowy Wiśnicz – ul. Słoneczna na dł. 40 mb
  3. Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze wewnętrznej po dz. nr 3360/5, 3362/4 w m. Królówka na dł. 62 mb
  4. Wykonanie nawierzchni asfaltowej na dz. nr 389 w m. Wiśnicz Mały.

Termin składania ofert: nie później niż do dnia 20.07.2018 roku do godz. 11.00.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie zamawiającego:

https://bip.malopolska.pl/umnowegowisnicza,a,1470555,wykonanie-nawierzchni-asfaltowych-na-terenie-gminy-nowy-wisnicz.html

Komentarze są wyłączone.