XXI Wiśnicka Parada Orkiestr Dętych

W niedzielę, 27 maja na wiśnickim rynku licznie zgromadzona publiczność mogła wysłuchać i podziwiać występy organizowane w ramach XXI Wiśnickiej Parady Orkiestr Dętych. W tym roku w paradzie wzięło udział pięć orkiestr: Miejska Orkiestra Dęta Miasta Brzeska, Orkiestra Dęta Okulice, Orkiestra Dęta OSP Grobla, Strażacka Orkiestra Dęta z Lipnicy Dolnej oraz Strażacka Orkiestra Dęta z Starego Wiśnicza. Występ każdej z nich nagradzano gromkimi brawami. Słowa uznania należą się również dziewczętom z zespołów: “Niepołomickie Mażoretki” z Niepołomic oraz “Tamburmajorki Starosądeckie” z Starego Sącza, które swoim uroczym występem urozmaiciły to wydarzenie. Poniżej przedstawiamy wyniki wiśnickiej parady:

I miejsce – Orkiestra Dęta OSP Grobla,

Dwa równorzędne II miejsca: Orkiestra Dęta Okulice,  Miejska Orkiestra Dęta Miasta Brzeska.

Dwa równorzędne III miejsca: Strażacka Orkiestra Dęta ze Starego Wiśnicza, Strażacka Orkiestra Dęta z Lipnicy Dolnej.

Do udziału w Finale 41. Małopolskiego Festiwalu Orkiestr „Echo Trombity” w Nowym Sączu w dniach 22-24 czerwca 2018 r. zakwalifikowano:

  • Orkiestrę Dętą Okulice,
  • Orkiestrę Dętą Miasta Brzeska,
  • Strażacką Orkiestrę Dętą ze Starego Wiśnicza,
  • Strażacką Orkiestrę Dętą z Lipnicy Dolnej.

Nagrody zostały ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Bochni, Stowarzyszenie 60+ Nowy Wiśnicz oraz Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Wiśniczu.

Więcej zdjęć tutaj