Umowa na dostawę kruszywa drogowego

W dniu 6 kwietnia 2018 roku pomiędzy Gminą Nowy Wiśnicz, a Przedsiębiorstwem Produkcyjno – Usługowo – Handlowym ,,TRANS-BET” z Gnojnika została zawarta umowa na zadanie pn.: ,,Dostawa kruszywa drogowego przeznaczonego do bieżącego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych na terenie miasta i gminy Nowy Wiśnicz”.

Wartość umowy stanowi 130.380,00 zł brutto.
Szacunkowa ilość kruszywa systematycznie dostarczanego na teren gminy to ok. 2.000 ton.

Kruszywo stosownie do potrzeb będzie rozdysponowywane na drogi gminne i wewnętrzne.

Komentarze są wyłączone.