Powstanie blisko 8 km sieci kanalizacyjnej w Starym Wiśniczu

W czwartek, 5 kwietnia br. Burmistrz Nowego Wiśnicza Małgorzata Więckowska podpisała umowę na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stary Wiśnicz”. Wykonawcą prac będzie Firma Usługowo Handlowa ,,MONTER” z Bochni. Zadanie zrealizowane zostanie w latach 2018 -2019 w dwóch etapach.

Całkowita wartość robót wyniesie 2.841.845,75 zł brutto. Łącznie wybudowane zostanie 7.952,50 m.b. sieci kanalizacyjnej z czterema przepompowniami ścieków.

Etap 1 – realizacja do 30.11.2018 r. obejmuje wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami o łącznej długości 4.940,60 m.b.

Etap 2 – realizacja do dnia 27.09.2019 r. obejmuje wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami o łącznej długości 3.011,90 m.b.

Zadanie dofinansowane zostało w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego Poddziałanie 5.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna.

Komentarze są wyłączone.