„Archipelag Skarbów” ponownie w Gminie Nowy Wiśnicz

W ubiegłym roku we współpracy z Urzędem Miejskim w Nowym Wiśniczu realizowano program „Archipelag Skarbów’’ w Szkole Podstawowej w Nowym Wiśniczu wśród młodzieży gimnazjalnej, a w dniach 8-9 lutego 2018r. przeprowadzono go w szkole w Starym Wiśniczu.

Wzięli w nim udział uczniowie klas: 7 szkoły podstawowej oraz II i III gimnazjum ze Starego Wiśnicza, Kobyla i Królówki (ok.160 uczniów). Projekt był realizowany przez Fundację Homo Homini im. Karola de Foucauld w Krakowie i prowadzony przez wykwalifikowanych trenerów: Agnieszka Stec, Anna Krajewska, Grzegorz Tokarczyk i Jakub Miazga.

“Archipelag Skarbów” to żywy i dynamiczny program profilaktyczny skierowany do młodzieży z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, którego celem jest propagowanie zdrowego i mądrego stylu życia, zachęcanie młodzieży do unikania alkoholu, narkotyków (substancji psychoaktywnych), przemocy, pornografii, wychowywanie do miłości i odpowiedzialności za swoją seksualność ( profilaktyka ryzykownych zachowań seksualnych, profilaktyka HIV/AIDS). Archipelag Skarbów pokazuje młodym ich ogromny pozytywny potencjał przeciwstawiając się medialnym stereotypom na temat młodzieży.
Program jest wpisany do „Systemu standardów i rekomendacji programów profilaktycznych” sygnowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji, Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Instytut Psychiatrii i Neurologii. Celem programu jest wzbudzenie motywacji do pracy nad własnym rozwojem w sferze budowania dojrzałych więzi, poszerzanie wiedzy młodzieży na temat zakażeń przenoszonych drogą płciową i skutecznych metod zapobiegania im, wzmacnianie więzi z rodzicami, nauczycielami, identyfikacja z własnym systemem wartości.
W zorganizowanych na sali gimnastycznej zajęciach, które miały formę mitingu uczniowie odbyli fascynującą podróż w poszukiwaniu skarbów. Dwa czterogodzinne bloki warsztatów, które odbyły się w czwartek i piątek, zamieniły grupę młodzieży w poszukiwaczy skarbów, jakimi są głębokie szczęście, trwała miłość i realizacja w życiu własnych pasji i marzeń. W trakcie tych spotkań uczniowie dowiedzieli się wiele o miłości, seksualności, budowaniu relacji opartych na zaufaniu i szacunku oraz o asertywności czyli umiejętności przeciwstawiania się negatywnej presji rówieśników.
Trenerzy nauczyli młodzież, jak radzić sobie z „tygrysami”, które mieszkają w „dżungli”, jaką jest wnętrze człowieka. Uczniowie poznawali siebie i uczyli się zapanować nad trudnymi emocjami i zachowaniami. Młodzi dostali konkretne wskazówki, jak radzić sobie z pobudzeniem seksualnym, zakochaniem, ze złością i gniewem. Trenerzy pokazywali uczniom ich ogromny, pozytywny potencjał oraz zachęcali do budowania relacji opartych na zaufaniu i szacunku.
Na zakończenie programu odbył się festiwal twórczości młodzieży. Uczniowie przygotowali plakaty i prezentację na tematy poruszane na spotkaniu. Wspólnie też odśpiewano szanty ze słowami, które mogą być dla każdego wskazówką jak żyć.
Zajęcia poprowadzone były w formie prezentacji multimedialnej, krótkich filmików i muzyki. Uczniowie chętnie uczestniczyli w zajęciach, aktywnie i z zaangażowaniem włączali się w proponowane ćwiczenia, rozmowy. Humor przeplatał się z poważnymi treściami w sposób, który dawał młodzieży chwile wytchnienia i odreagowania.
Ponadto odbyło się 2 godzinne szkolenie kadry pedagogicznej, w ramach którego zaprezentowano cele i treści programu oraz wyniki badań nad jego skutecznością. Omówiono także aspekty dotyczące skutecznych strategii w profilaktyce młodzieżowej.
W ramach programu Archipelag Skarbów odbyło się również spotkanie dla rodziców, które miało formę wykładu prowadzonego w oparciu o prezentację multimedialną oraz dialog z uczestnikami. W trakcie spotkania uwrażliwiono rodziców na znaczenie roli rodziców w ochronie nastoletniej młodzieży przed podejmowanie zachowań ryzykownych. Prowadzący udzielali wskazówek i porad jak umiejętnie słuchać, chwalić i stawiać granice w rozmowach z dorastającymi dziećmi o ich sprawach osobistych, w tym, o zagadnieniach miłości i seksualności.
Wyrażamy nadzieję, że program ,,Archipelag skarbów’’ był wzbogacającym doświadczeniem dla wszystkich jego uczestników oraz wsparł realizowany przez szkołę program wychowawczy i Szkolny Program Profilaktyki.

pobrane

Komentarze są wyłączone.