Zakończył się projekt „JEŻDŻĘ Z GŁOWĄ”

Gmina Nowy Wiśnicz w okresie od 19.02.2018 roku do 24.02.2018 roku realizowała projekt „Jeżdżę z głową” w ramach Zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży na który Województwo Małopolskie przyznało pomoc finansową w formie dotacji celowej w wysokości 15 500 zł.

W zajęciach z nauki jazdy na nartach uczestniczyło łącznie 90 dzieci ze szkół podstawowych z terenu Gminy Nowy Wiśnicz. Projekt realizowany był na stoku narciarskim Laskowa – Kamionna, na który uczestnicy dowożeni byli autokarem, zajęcia odbywały się w 6 grupach. Na jednego uczestnika projektu przypadało 18 godzin zajęć. Każda grupa miała swojego opiekuna, oraz wykwalifikowanego instruktora narciarstwa. Doświadczenie instruktorów w pracy z dziećmi sprawiało, że każdy uczestnik schodził ze stoku zadowolony, z poczuciem odniesionego sukcesu. Projekt realizowany był zgodnie z obowiązującymi wytycznymi Polskiego Związku Narciarstwa dla tego typu zajęć. Kursy odbywały się poza zajęciami szkolnymi. Uczniowie zostali wyposażeni w dobrej jakości sprzęt narciarski (narty, buty, kaski) oraz zostali także zapoznani z zasadami bezpiecznego zachowania się na stokach narciarskich. Gmina Nowy Wiśnicz przeznaczyła na ten cel kwotę w wysokości 24 364 zł, w tym wkład rodziców wynosił 4 500 zł. Koszt całego zadania zamknął się kwotą 39 864 zł.

Komentarze są wyłączone.