Informacja o konkursie ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w 2018 roku

Informujemy, że ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 roku zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.

Zadanie będące przedmiotem konkursu ofert: Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych, spożywających alkohol ryzykownie i szkodliwie lub używających substancji psychoaktywnych oraz członków ich rodzin.

Termin składania dokumentów do 26 lutego 2018 roku. Poniżej zamieszczamy zarządzenie Burmistrza Nowego Wiśnicza, szczegółowe warunki konkursu oraz regulamin.

Download (PDF, 3.3MB)

Download (PDF, 1.64MB)

https://bip.malopolska.pl/umnowegowisnicza,a,1421096,ogloszenie-burmistrz-w-sprawie-ogloszenia-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-w-2018-roku-zadan-z.html

Dokumenty do pobrania:

Formularz ofertowy

Wzór oświadczenia

Komentarze są wyłączone.