Informacja o konkursie ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w 2018 roku

Informujemy,  że ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 roku zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii oraz powołania Komisji Konkursowej i przyjęcia regulaminu postępowania Komisji Konkursowej.

Zamieszczamy formularz ofertowy oraz formularz wymaganych oświadczeń. Termin składania dokumentów do 2 lutego 2018r.

Oferta

Download (PDF, 532KB)

Oświadczenia

Download (PDF, 441KB)

 

ZARZADZENIE NR I/18/2018 BURMISTRZA NOWEGO WIŚNCZA z dnia 24 stycznia 2018 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii oraz powołania Komisji Konkursowej i przyjęcia regulaminu postępowania Komisji Konkursowej

Download (PDF, 233KB)